12-04-2016  Bij de implementatie van het DWU op 1 mei 2016 zijn nog veel onduidelijkheden, bij de douane en bij bedrijven. De Europese Commissie probeert deze onduidelijkheden weg te nemen door richtlijnen te publiceren. Begin april 2016 publiceerde de Europese Commissie de eerste richtlijn over AEO.

Wijziging

De belangrijkste wijziging voor AEO bedrijven is de verplichting aan te tonen dat (rechts)personen voldoende gekwalificeerd zijn opgeleid of langer dan drie jaar ervaring hebben. Uit de richtlijnen blijkt dat deze eis flexibel kan worden ingevuld. Bedrijven (rechtspersonen) die langer dan drie jaar met de douane te maken hebben en geen grote fouten hebben gemaakt, worden geacht aan deze eis te hebben voldaan.

Voordelen

Er zijn enkele nieuwe AEO-voordelen in het DWU. De meest in het oog springende is de mogelijkheid tot vooraf aangifte. Een invoeraangifte kan al worden gedaan voordat de goederen worden aangebracht bij de douane. Er kan hierdoor eerder een controleselectie plaatsvinden. Het controleresultaat wordt vooraf gedeeld, waardoor de logistiek beter kan worden gepland.

Noodzakelijk

Het AEO certificaat of voldoen aan de AEO-eisen is onder het DWU in meer gevallen verplicht, bijvoorbeeld als het gaat om de maandaangifte. Ook wordt deze eis gesteld aan diverse vergunningen.