Nieuwe arbeidsmarktwet definitief van kracht op 1 januari 2020

Compensatie transitievergoeding en pensioenregeling payrollkrachten nog even ‘on hold‘

26-07-2019  De nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) treedt op 1 januari 2020 definitief in werking. Dat blijk uit een publicatie in het Staatsblad van 18 juli. Wel is voor een aantal bepalingen een uitzondering gemaakt, zoals de compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging en de pensioenregeling voor payrollkrachten. Het deel in de wet om de proeftijd te verruimen is definitief geschrapt.

De compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever gaat pas later in. Het UWV kan de noodzakelijke systeemaanpassingen voor deze compensatieregeling pas doorvoeren ná invoering en inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit zal dus pas ná 1 april 2020 zijn. De inwerkingtredingsdatum van dit onderdeel zal in het najaar worden bevestigd en hierover zullen wij dan informeren.

De bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payrollkrachten treden in werking met ingang van 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat de verplichting om een adequate pensioenregeling te treffen een jaar later in werking treedt. Tot slot is het onderdeel van de wet waarin wordt gesproken over een langere proeftijd buiten werking gesteld. In de Tweede Kamer was daar veel weerstand tegen.

Whitepaper beschikbaar

evofenedex heeft een whitepaper over de Wab gemaakt om inzicht te geven in de verschillende wetswijzigingen die de wet met zich brengt. Hierin staat per wijziging welke gevolgen deze kan hebben voor het aanbieden van contracten, het inhuren van flexibele arbeid of ontslag. De whitepaper Wab is op te vragen via www.evofenedex.nl/wab.

evofenedex organiseert ook workshops om ondernemers te informeren over de wijzigingen en vragen te beantwoorden. Tijdens het evenement Mens&Werk in de logistiek 2019 gehouden op 3 oktober in het magazijn van evofenedex zal ook een workshop zijn over de veranderende wet en regelgeving op de arbeidsmarkt.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder