15-11-2013  Per 1 januari 2014 verandert de Bedrijfsregeling Brandregres van het Verbond van Verzekeraars. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor ondernemers. In de nieuwe regeling komt het beperkte regres tot 500.000 euro op ondernemingen die de schade veroorzaken te vervallen als er sprake is van onzorgvuldig handelen. Dat heeft tot gevolg dat ondernemingen vanaf 1 januari 2014 een verhoogd aansprakelijkheidsrisico lopen.

Pand van derden

Het extra risico geldt in de eerste plaats voor ondernemers die werkzaamheden verrichten aan, bij of in het pand van derden. Dat kunnen ook werkzaamheden zijn aan goederen of andere zaken die zich in een gebouw bevinden. Deze ondernemers kunnen het extra risico beperken door de eigen leveringsvoorwaarden hierop af te stemmen en te controleren of deze op de juiste wijze worden toegepast. EVO-Bedrijfsjuristen kan daarbij helpen.

Onbeperkt regres

Daarnaast levert het schrappen van de beperking in de regresuitoefening een risico op voor ondernemingen die met hun pand gevestigd zijn in een verzamelgebouw, of waarvan het pand direct grenst aan of tegen andere panden. Als in het eigen pand brand ontstaat en deze brand overslaat op andere gebouwen, kunnen de verzekeraars van die andere gebouwen in de nieuwe situatie onbeperkt regres plegen.

Advies

Ondernemers die een deskundig advies willen over dit onderwerp, of die andere verzekeringsvragen hebben, kunnen hiervoor terecht bij de EVO-verzekeringsadviseur. Dit gaat gemakkelijk via de website en vervolgens ‘Zoek adviseur!’ in te vullen.