08-03-2017  De onderhandelingen over de nieuwe cao in het beroepsgoederenvervoer hebben geleid tot een eindbod van TLN.

In het eindbod zouden alle chauffeurs en logistieke medewerkers die onder deze cao vallen, er de komende 3 jaar minimaal 10 procent in loon op vooruit gaan. Egon Groen, bestuurder van FNV Transport en Logistiek verklaart het volgende: "De lonen gaan met 2 procent omhoog per 1 juli 2017, per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019. Op diezelfde data wordt in drie stappen een extra periodiek aan alle loonschalen toegevoegd van uiteindelijk 4 procent in totaal."

Concurrentie

Naast de loonsverhoging, zullen de arbeidsvoorwaarden die zowel op binnenlandse als buitenlandse inleenkrachten en uitzendkrachten moeten worden toegepast, worden uitgebreid om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken.

Werknemers die onder deze cao vallen, zullen ook meer zeggenschap krijgen over de werktijden doordat er in de nieuwe cao een mogelijkheid gecreëerd zal zijn voor werknemers om aan te geven hoeveel zij maximaal per vier weken willen werken. De nieuwe cao zal ook voorzien in een keuzebudget waarmee werknemers tot maximaal 18 duurzame inzetbaarheidsdagen kunnen kopen. Tot slot, wordt het basissalaris van de chauffeurs verhoogd met 2,25 procent maar zal de overurentoeslag worden verlaagd van 30 procent naar 15 procent.