17-12-2014  Er is een akkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer. De nieuwe cao gaat in op 1 januari.

Lonen

Het akkoord betekent dat de lonen op 1 januari met 2,36 procent omhoog gaan en op 1 januari 2016 met 2,75 procent. Daarnaast zullen de belastingvrije onkostenvergoedingen op 1 januari stijgen met 1,6 procent. Meer is niet mogelijk volgens de Belastingdienst.

Algemeenverbindendverklaring

Nu de cao tot stand is gekomen, worden ook de cao-teksten vastgesteld en wordt de cao aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de algemeenverbindendverklaring. Als het ministerie een akkoord afgeeft, geldt de cao weer voor de hele branche.