30-01-2013  Rijkswaterstaat start begin februari met de vervanging van open inzamelcontainers voor huisvuil, restafval en klein gevaarlijk afval. De open containers worden vervangen door gesloten containers. In de loop van dit jaar kan alleen nog afval worden afgegeven als een abonnement is afgesloten bij de SAB. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan deel C van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag, waarin is afgesproken dat het principe ‘de vervuiler betaalt’ ook geldt voor overig scheepsbedrijfsafval.

Ecokaart met chip

Er komt een gesloten systeem, waarbij toegang tot de containers wordt verkregen met de bestaande ecokaart. De kaart wordt hiertoe voorzien van een speciale chip. Ook op inzamelschepen worden voortaan alleen restafvalstoffen en KGA ingenomen als de schipper een ecokaart heeft die is voorzien van een chip. Het afsluiten van de containers voorkomt misbruik door particulieren van de walzijde en maakt het mogelijk om een abonnementsysteem in te voeren. Schippers moeten er zelf voor zorgen dat hun ecokaart wordt voorzien van een chip. Dit kunnen zij gratis doen bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

Abonnement

Vanaf 1 maart 2013 kan restafval alleen nog worden afgegeven in de gesloten containers. Als alle voorbereidingen gereed zijn, treedt - waarschijnlijk per 1 juli 2013 - het abonnementsysteem in werking. Tot die tijd kan het ‘overig afval’ kosteloos worden afgegeven. Schippers sluiten bij het SAB een abonnement af om de vaste jaarlijkse bijdrage te betalen. Vervolgens wordt de chip op de ecokaart geactiveerd, waarmee ze toegang krijgen tot de containers. De SAB registreert via de ecokaart hoe vaak er wordt afgegeven, maar niet hoeveel. Het basistarief voor reguliere vrachtschepen ligt tussen de 500 en 600 euro per jaar.

Inzamelpunten

Het aantal inzamelpunten blijft vrijwel gelijk, maar de capaciteit per inzamelpunt neemt toe. De precieze locaties staan op de website van de SAB, www.sabni.nl.

Scheepsafvalstoffenverdrag

In 1996 kwam het ‘Verdrag inzake verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart’ tot stand, ook wel het Scheepsafvalstoffenverdrag (SAV of CDNI) genoemd. Dit is een internationaal verdrag tussen de Rijnoeverstaten en België en Luxemburg, waarin onder meer wordt geregeld hoe schippers diverse soorten afval moeten afgeven, hoe het wordt ingezameld en hoe schippers of verladers moeten betalen voor de verwerking ervan.

Het verdrag bevat drie delen:

  • Deel A: olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval;
  • Deel B: afval van lading, onderverdeeld in droge en vloeibare lading;
  • Deel C: overig scheepsbedrijfsafval, te weten huisvuil, restafval en klein gevaarlijk afval (KGA).

Deel A en B zijn al eerder in werking getreden.

Meer informatie

Met vragen over de organisatie en bekostiging van de inzameling kunnen betrokkenen terecht bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB), telefoon 010 4129 544. Aanvragen van de speciale chip voor ecokaart kan via www.sabni.nl, via telefoonnummer 010 7989 898 (optie 2) of direct aan de balie van de SAB.