Uitstel biedt ruimte om meer inzicht op te doen

Leestijd: 3 minuten

27-05-2020  Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen willen de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking laten treden, een jaar later dan gepland. Dit meldde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vorige week in een brief aan beide Kamers. evofenedex ziet het uitstel als een kans om meer inzicht op te doen in de uitwerking van de wet op de omgevingsveiligheid.

De minister en de koepels schrijven in een gezamenlijke toelichting dat de nieuwe datum nodig is om het leren werken met het nieuwe stelsel van Omgevingsrecht af te kunnen ronden. evofenedex sluit zich bij die gedachte aan: vanwege het open karakter van de wet is nog niet op alle punten duidelijk hoe de wet in de praktijk zal uitpakken. Zeker voor het onderdeel omgevingsveiligheid is het noodzakelijk om dit samen met het bedrijfsleven verder te onderzoeken.

Geen eindpunt

Daarbij mag het ingaan van de wet geen eindpunt zijn. Dit zien de minister en de koepels gelukkig ook zo: “De inwerkingtredingsdatum is een belangrijke mijlpaal, maar de implementatie van de wet is daarmee niet afgerond. Na inwerkingtreding leren, transformeren, monitoren en evalueren we verder.” Deze positief-kritische houding is volgens evofenedex een voorwaarde om van de Omgevingswet een succes te maken.

Wetgeving leefomgeving

De Omgevingswet bundelt en moderniseert wetgeving voor de leefomgeving. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Ook de omgevingsregels die voor bijvoorbeeld chemische bedrijven gelden, vallen onder de wet.

De voorgestelde datum staat nog niet vast, het parlement moet hier eerst mee akkoord gaan.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder