Bedrijven kunnen ervaring opdoen met emissievrije vrachtauto’s

Leestijd: 2 minuten

29-07-2020  Een deel van de DKTI-subsidieregeling – de regeling waarmee transport en innovatie gestimuleerd wordt vanuit de overheid -  wordt komend jaar ook opengesteld voor de aanschaf van zero-emissievoertuigen (ZE) en bijbehorende laadpalen of tankinfrastructuur. Met deze aanpassing wordt het mogelijk om het aantal zero-emissievrachtauto’s op te schalen. evofenedex is tevreden met de voorgenomen verbreding van deze regeling, omdat bedrijven dan ervaring kunnen gaan opdoen met dergelijke voertuigen.

De regeling DKTI-transport staat voor Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport: een subsidieregeling voor technologie en innovatie. Om de transitie naar zero-emissievervoer te kunnen maken is opschaling van het aantal emissievrije voertuigen noodzakelijk. Alleen op die manier kan kennis en ervaring worden opgedaan over de inzet van dergelijke voertuigen in de logistieke processen. De kosten voor de grootschalige inzet inclusief bijbehorende laad- en tankinfrastructuur voor deze voertuigen zijn echter voor veel ondernemers momenteel volstrekt niet betaalbaar. Met het uitbreiden van de DKTI-regeling wordt een waardevolle mogelijkheid geboden de ervaringen met de inzet van deze voertuigen te vergroten.

Minimumaantal voertuigen

De zogenaamde ‘learning by using’-module binnen de DKTI-subsidieregeling wordt in het najaar opengesteld. Deze is beschikbaar voor de opschaling van plug-in hybridevoertuigen en (waterstof)elektrische voertuigen. Voorwaarde daarbij is dat samenwerkende partijen bij het indienen van de aanvraag concreet aangeven hoeveel voertuigen zij minimaal verwachten te gaan inzetten met gebruik van het subsidiegeld. Daarnaast moeten zij een plan opstellen voor de verwerking en verspreiding van de data die tijdens de proef wordt opgedaan. 

Na de zomer

Wanneer de nieuwe subsidieregeling precies ingaat, is momenteel nog niet bekend. De conceptregeling zal pas na de zomer worden gepubliceerd ter consultatie. Wanneer deze consultatie is afgerond en de regeling definitief is vastgesteld, zal deze pas worden opengesteld. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’-principe gehanteerd. Geïnteresseerde partijen moeten dus niet te lang wachten met indienen nadat de regeling is opengesteld. Meer informatie over de DKTI-regeling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder