09-05-2017  De nieuwe douane-eisen gelden niet alleen voor logistiek dienstverleners en (douane-)expediteurs die aangiften voor niet verbonden derden doen. Ook de afdeling die binnen een concern de aangiften verzorgt voor andere zustermaatschappijen moet aan die eisen voldoen. In al die gevallen is vertegenwoordiging namelijk alleen nog maar mogelijk met inachtneming van een hele set aan voorwaarden.

De belangrijkste verschillen:

  • De douanevertegenwoordiger moet gevestigd zijn in het douanegebied van de Europese Unie.
  • Hij mag ook vertegenwoordigen in andere landen van het douanegebied van de Unie.
  • Landen van het douanegebied van de Unie moeten douanevertegenwoordigers uit andere landen van de Unie toelaten als zij voldoen aan de AEO-criteria.
  • Nationaal mogen er voorwaarden worden bepaald waaraan een douanevertegenwoordiger moet voldoen.

Voorwaarden voor toelating

In Nederland moeten alle douanevertegenwoordigers voldoen aan de AEO-criteria om een ander direct of indirect te vertegenwoordigen bij:

  • het doen van een douaneaangifte
  • een aangifte tot tijdelijke opslag
  • een summiere aangifte bij binnenbrengen
  • een summiere aangifte bij uitgaan
  • een aangifte tot wederuitvoer
  • een kennisgeving van wederuitvoer

AEO-criteria

In overleg met de brancheorganisaties, is specifiek voor douanevertegenwoordigers een nadere uitwerking gegeven aan de AEO-criteria. De eisen die gesteld worden aan een handels- en vervoersadministratie en de praktische vakbekwaamheid zijn uitgewerkt en gepubliceerd in het Handboek Douane, hoofdstuk 2.00.00.

Kosten besparen

Met de correcte afhandeling en het foutloos volgen van de douaneprocedures bespaart een onderneming op jaarbasis flink in de kosten. Het voorkomt vertragingen in de afhandeling van im- en exportzendingen en negatieve belastingen en heffingen. Met de basisopleiding declarant leren deelnemers een aangifte op de juiste manier in te vullen. Neem voor meer informatie contact op met de ledenservice of via tel. 079 3467 346.