11-01-2017  Malta heeft zijn prioriteiten van het EU voorzitterschap gepresenteerd. Het land is de eerste helft van dit voorzitter en heeft het voorzitterschap overgenomen van Slowakije. Malta is een van de kleine lidstaten van de EU en bekleedt het voorzitterschap voor de eerste keer.

Volgens EVO en Fenedex is het een ambitieuze agenda, met zowel elementen op terrein van transport als van handel. Enkele thema’s zijn explosief van karakter. Malta zal de komende maanden de handen vol hebben aan het managen van deze agenda.

Migratie

Een belangrijk speerpunt voor de nieuwe voorzitter is een oplossing bereiken voor de migratiecrisis. Malta streeft daarbij naar een Europese oplossing die in de plaats zou moeten komen van de huidige regels in het zogenoemde Dublin akkoord.

Ook security is een belangrijk thema. Malta streeft naar een nauwere samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van terrorismebestrijding, zodat risico-informatie optimaal kan worden gebruikt door de lidstaten.

Maritiem transport

Gezien de maritieme belangen van Malta is het niet verwonderlijk dat het land zich op het gebied van transport vooral zal bezighouden met de maritieme sector. De EU-voorzitter wil nieuwe impulsen geven aan de zogenoemde ‘Blue Growth’-agenda. Hierbij wordt aandacht gegeven aan de rol die de maritieme sector onder meer door innovatie kan leveren aan het stimuleren van de economie.

Rusland en Turkije

Verder wil Malta aandacht besteden aan de relaties met Rusland en Turkije. De politieke situatie in beide landen is gecompliceerd. Met Rusland zijn over en weer nog steeds embargo-maatregelen van kracht. Handel in sommige producten (vis en zuivel bijvoorbeeld) is tot een minimum gereduceerd. Met Turkije lopen onderhandelingen over de vernieuwing van het douane-unieverdrag alsmede de migratiedeal. Deze moeten tot een goed einde worden gebracht.

Brexit

Malta - als voormalig Brits gebiedsdeel - geeft te kennen pragmatisch te willen omgaan met een Brexit. Deze aanpak kan polarisatie binnen de EU wellicht beperken.