05-01-2017  Eind december 2016 zijn de nieuwe Europese verordeningen voor zogenoemde tariefschorsingen en tariefquota gepubliceerd. De verordeningen zijn per 1 januari 2017 van toepassing. Aanvragen van tariefschorsingen kan ondernemers flink financieel voordeel opleveren.

Vrijstelling

Ondernemers die een product of grondstof willen importeren dat niet of nauwelijks wordt geleverd in de EU, kunnen een vrijstelling aanvragen van invoerrechten. Deze ‘tariefschorsing’ moet worden aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken. De Europese Commissie beoordeelt alle aanvragen.  

Voorwaarden

Indienen van een aanvraag is mogelijk als de grondstof of het halffabricaat na invoer verder wordt bewerkt door de aanvrager, het product niet of onvoldoende in de EU verkrijgbaar is en er is geen vergelijkbaar of concurrerend product op de markt, de invoerrechten hoger zijn dan € 15.000 per jaar. Meer informatie is terug te vinden in de bijgevoegde Schorsingsverordening en Quotaverordening.

Bijtijds

De eerstvolgende deadline voor het indienen van nieuwe aanvragen en amendementen voor tariefschorsingen en –contingenten is 1 februari 2017 (voor schorsingen en contingenten met ingangsdatum 1 januari 2018).