Nieuwe fase voor Duinpolderweg

Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg gaat een nieuwe fase in

09-01-2019  De bereikbaarheid van de Haarlemmermeer en de Bollenstreek gaat een nieuwe fase in. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben een voorkeursalternatief gekozen voor de zogeheten Duinpolderweg en dat is goed nieuws voor zowel de bewoners van de streek als de er gevestigde bedrijven.

Uit zeven alternatieven hebben de Zuid- en Noord-Holland er nu eentje vastgesteld. Dit zogenoemde voorkeursalternatief (kortweg VKA) zal verder worden uitgewerkt. Het VKA is nu nog een schetsontwerp, dat bestaat uit drie strepen op de kaart (het hoofdtracé, het tracé Zwaanshoek en het tracé Lisse). Er moet dus nog heel wat gebeuren.

Uitvoerbaar

Het ontwerp wordt verfijnd en geoptimaliseerd om tot een uitvoerbaar project te komen. Denk daarbij aan de uitwerking van de hoogteligging en waar de weg exact komt te liggen. Onderdeel daarvan zijn de civiele ‘kunstwerken’, zoals bruggen en onderdoorgangen. Ook zal worden onderzocht of inpassings- en beschermende maatregelen nodig zijn, zoals geluidschermen.

Mijlpaal

Het besluit van beide provincies is in zekere zin een mijlpaal. Na decennia van groot ongemak is er nu eindelijk zicht op een verbeterde ontsluiting van de streek voor bewoners en bedrijfsleven; het ziet ernaar uit dat de werkzaamheden in 2024 kunnen beginnen. Wij zijn dan ook tevreden met het succes van onze jarenlange lobby. Toch is er nog geen reden om de vlag volledig te hijsen. In het nu gekozen VKA is namelijk voor een verbindend deel van de nieuwe Duinpolderweg geen reservering opgenomen. Wij zullen in de volgende Provinciale Statenperiode (2019-2024) dan ook bijzondere aandacht blijven vragen voor het  nut en de noodzaak van dit stuk weg.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder