04-02-2015  De nieuwe bijlage I bij de dual use-verordening is onlangs van kracht geworden. Dual use-goederen zijn goederen, software en technologie die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt.

Strenge regels

Vanwege de internationale veiligheid is de export en doorvoer van dual use-goederen aan strenge regels gebonden. Er is een vergunning nodig voor export naar landen buiten de Europese Unie en voor de overdracht binnen Europa van sommige gevoelige dual use-goederen. Soms vallen ook relatief eenvoudige en ‘onschuldige’ goederen onder deze regels.

Exportcontrole

Voor exportcontrole wordt de Europese lijst voor dual use-goederen gebruikt. Deze is opgenomen in bijlage I in de dual-useverordening (428/2009). Als bedrijven goederen willen exporteren die op de lijst staan, moeten zij daarvoor een vergunning aanvragen.

De bijlage is op 31 december gepubliceerd. (Zie bijlage I dual use-verordening.pdf.)