02-11-2016  De hygiënecode voor hygiënisch en voedselveilig werken bij transport, opslag en distributie van levensmiddelen wordt herzien.

Wettelijke eisen

Onderdeel van de hygiënecode zijn de algemene en specifieke hygiënevoorschriften, die aansluiten bij het basisvoorwaardenprogramma van FSSC 22000 Storage & Distribution. De code geldt voor alle bedrijven die met levensmiddelen werken en te maken hebben met vervoer en opslag. De hygiënecode stelt bedrijven in staat om aan de wettelijke eisen voor hygiënisch en voedselveilig werken te voldoen.

Samenwerking met NEN

Om de nieuwe FSSC 22000 Storage & Distribution-standaard te ontwikkelen naar een internationaal erkende norm, heeft de FSSC (Food Safety System Certification) samenwerking gezocht met de Nederlandse normalisatieorganisatie NEN.

Ontwerpdocument 

De NEN heeft een ontwerpdocument NTA (Nederlandse Technische Afspraak) ontwikkeld in een werkgroep waarin nationale en internationale stakeholders op het gebied van opslag en distributie zitting hebben, onder wie beleidsadviseur Patricia de Wilde van EVO. Het document omschrijft de norm die geldig is voor alle organisaties die zijn betrokken bij de opslag en distributie in de voedselvoorzieningsketen, ongeacht de omvang of complexiteit.

Standaard

De FSSC 22000 is een standaard die is gebaseerd op ISO 22000. Deze standaard, die is goedgekeurd door de Global Food Safety Initiative (GFSI), biedt een kans om internationale harmonisatie te realiseren. De FSSC 22000 is een volledig certificatieschema voor een managementsysteem voor voedselveiligheid.

NTA-document openbaar

Op dit moment is het NTA-document voor iedereen openbaar. Tot 15 november is het mogelijk om opmerkingen en aanvullingen te plaatsen. Zie ook: www.normontwerpen.nen.nl

Pilot-audits: EVO zoekt deelnemers

Om te testen of de eisen in het ontwerp-NTA-document geschikt zijn voor gebruik in de praktijk, heeft de werkgroep besloten om tot 15 november pilot-audits uit te voeren. In dezelfde periode kan het NTA-document openbaar worden geraadpleegd. De feedback wordt geëvalueerd samen met eventuele ontvangen opmerkingen tijdens de openbare raadpleging. Ondernemers kunnen voor meer informatie en deelname terecht bij EVO, Patricia de Wilde.