12-12-2012  De gemeente Groningen wil de stedelijke distributie verbeteren en heeft hiervoor de handen ineengeslagen met belangenorganisaties van het bedrijfsleven, waaronder EVO.

Knelpunten wegnemen 

Het is de bedoeling om onnodige knelpunten in de bevoorrading weg te nemen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is meer lading naar de binnenstad te bundelen en zo het aantal ritten naar het stadscentrum te verminderen, kortom de bevoorrading efficiënter in te richten. Daarvoor is het van belang een goed beeld te krijgen van de huidige stand van zaken van de bevoorrading van de binnenstad. Vanuit dit inzicht kunnen eventuele verbeteringen tot stand komen. 

Onderzoek

Het onderzoek start begin 2013 en wordt uitgevoerd door Buck Consultants. EVO vraagt leveranciers en vervoerders om hiervoor mee te werken aan een korte telefonische enquête. In februari wordt vervolgens een bijeenkomst georganiseerd met direct betrokken bedrijven om de verbetervoorstellen te bespreken.

Meer informatie: EVO, Robert Schasfoort.