Nieuwe impuls voor TTIP

EU wil eventuele nieuwe TTIP-onderhandelingen beperken tot tariefverlagingen voor industriële goederen

20-02-2019  De EU wil de onderhandelingen over een handelsakkoord met de Verenigde Staten nieuw leven inblazen en heeft daartoe twee voorstellen opgesteld. Het gaat om een concept-mandaat over de tariefverlaging van industriële goederen en een concept-mandaat over zogeheten conformiteitsbeoordelingen. Dat zijn processen waarin wordt vastgesteld of er wordt voldaan aan de eisen die gelden voor bijvoorbeeld producten en diensten.

Het doel van de concepten is om wederzijdse handel te bevorderen, want met een akkoord kan een conformiteitsbeoordelingsinstantie - die zich bezighoudt met ijken, testen, certificeren en inspecteren - in de EU ook testen op wettelijke eisen van de VS en vice versa. Vooral het mkb dat naar de VS exporteert zal er baat bij hebben, want de huidige administratieve lasten en hoge kosten die exporteurs ervaren als zij exporteren naar de VS worden erdoor weggenomen.

Wij staan achter de ambitie van het concept-mandaat om tarifaire en non-tarifaire handelsbelemmeringen weg te nemen, vooral door het economisch belang en de voordelen voor het mkb dat naar de VS exporteert.

Tariefverlagingen op industriële goederen en conformiteitsbeoordelingen

De onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten over dit handelsakkoord - het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - begonnen in 2013 maar liepen eind 2016 vast door de te ver uit elkaar liggende standpunten. Daardoor werd geen overeenstemming bereikt over onder meer het afschaffen van douanetarieven, duurzaamheid en de standaarden van procedures waarmee bedrijven nieuwe producten op de markt brengen in verschillende sectoren.

Het concept-mandaat dat de EU nu heeft opgesteld, beperkt zich tot tariefverlagingen op industriële goederen en zogeheten conformiteitsbeoordelingen. De kaders van het eerste concept-mandaat gaan over de tariefverlaging voor industriële goederen, inclusief visserij. Denk aan afspraken over import- en exporttarieven. Er is ook ruimte om rekening te houden met voor de VS gevoelige producten, zoals auto’s en auto-onderdelen. Het tweede voorstel gaat over de erkenning van elkaars conformiteitsbeoordelingen.

Nederlandse inzet onderhandelingen

Het Nederlandse kabinet staat achter het concept-mandaat en heeft het begin deze maand gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer. Belangrijk voor de Nederlandse inzet in de onderhandelingen is dat er in het concept-mandaat staat dat de EU de onderhandelingen met de VS stopzet wanneer er extra tarieven op EU-export komen. Verder staat in het concept-mandaat dat de Amerikaanse tarieven op staal-en aluminiumproducten uit de EU moeten worden opgeheven voordat de onderhandelingen zijn afgerond. Ook belangrijk voor Nederland is dat de hoge beschermingsniveaus en vooral de Europese standaarden voor producten en diensten moeten worden gewaarborgd.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder