02-08-2012  Kantonrechters onderzoeken de mogelijkheid van een nieuwe rekenmethode bij kennelijk onredelijk ontslag via het UWV. Bij de berekening van de ontslagpremie willen de kantonrechters de schade die wordt opgelopen met ontslag en de arbeidsmarktkansen laten meewegen. De kantonrechters willen al eind dit jaar met een nieuwe formule voor 2013 komen. Dit meldt het Financieele Dagblad op basis van een interview met kantonrechter Kees Wallis.

Berekening ontslagpremie

Werknemers kunnen hun ontslag aanvechten bij de kantonrechter. Deze past een kantonrechtersformule toe, waarbij een ontslagpremie wordt berekend op basis van het aantal dienstjaren. De kantonrechters willen nu dat de geleden schade en de arbeidsmarktkansen worden meegerekend. Iemand die jong is en hoogopgeleid, heeft er meer kans op een baan dan een oudere, laagopgeleide werknemer. Volgens de kantonrechters heeft die laatste groep meer recht op een hogere vergoeding.

Aanpassing ontslagstelsel

Overigens is minister Kamp van Sociale Zaken momenteel bezig met de uitwerking van een wetsvoorstel voor aanpassing van het huidige ontslagstelsel.