Nieuwe maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratie voor mkb

De nieuwe afspraken moeten werkgevers ontzorgen

10-01-2020  Er zijn nieuwe maatregelen om loondoorbetaling bij ziekte en reïntegratie makkelijker en duidelijker te maken voor werkgevers in het mkb.

Voor kleine werkgevers kan het moeilijk zijn om te voldoen aan alle verplichtingen rondom ziekte van werknemers. Zo moet het loon twee jaar doorbetaald worden en gelden er verschillende verplichtingen voor reïntegratie. Veel mkb’ers zijn er niet zeker van of zij alles goed geregeld hebben voor het geval een werknemer langdurig uitvalt. Dit komt doordat zij vaak weinig ervaring hebben met langdurig ziekteverzuim en de verplichtingen die voorvloeien uit de Wet verbetering poortwachter. Zij weten niet goed wat van hen wordt verwacht qua doorbetaling van het loon en de verschillende reïntegratie-activiteiten. Dit kan ertoe leiden dat het UWV oordeelt dat de werkgever zich niet heeft gehouden aan zijn reïntegratieverplichtingen en een derde ziektejaar het loon moet doorbetalen (loonsanctie). Zelfs als werkgevers de adviezen van de bedrijfsarts volgen, kan dit leiden tot een loonsanctie opgelegd door het UWV.

Dat is de reden dat VNO-NCW en MKB-Nederland samen met het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afspraken hebben gemaakt om werkgevers te ontzorgen, waardoor de verplichtingen bij de loondoorbetaling van werknemers in geval van ziekte en reïntegratie makkelijker en duidelijker moeten worden. Een onderdeel van deze afspraken is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering die per 1 januari 2020 afgesloten kan worden bij verschillende verzekeraars.

Wat verandert er?

  • Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers kiezen voor een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. De verzekering vangt het financiële risico van de loondoorbetaling op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling van werknemers bij ziekte. De verzekeraar stelt een casemanager aan, die de regie voert over reïntegratie in het zogeheten 1e en 2e spoor. De verzekeraar neemt het risico van een mogelijke loonsanctie over. Er zijn verschillende verzekeraars die per 1 januari 2020 de MKB verzuim-ontzorg-verzekering aanbieden naast de bestaande verzuimverzekeringen. Ook evofenedex biedt deze verzekering aan. Voor informatie over en het afsluiten van deze verzekering kunnen ondernemers contact opnemen met de afdeling Verzuim & Inkomen van evofenedex verzekeringen, bereikbaar via het telefoonnummer 023 5201 514.
  • De transparantie rondom loondoorbetaling gaat verbeteren. Het moet duidelijker worden waar het UWV werkgevers op beoordeelt rond de reïntegratie van zieke werknemers (Toetsing van het reïntegratieverslag).
  • Werkgevers krijgen meer grip op reïntegratie in het 2e spoor. Hierin keren zieke werknemers niet terug op de oude werkplek, maar reïntegreren zij bij een andere werkgever. De medewerker zelf krijgt een grotere rol in dit traject. Ook komt er ruimte voor experimenten om de kansen op reïntegratie bij andere werkgevers te vergroten.
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts bij reïntegratie leidend bij de RIV-toets. De verzekeringsarts van het UWV vormt straks niet langer een eigen medisch oordeel, maar zal het medisch advies van de bedrijfsarts volgen.
  • Er komt een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling van in totaal 450 miljoen euro per jaar. Hiervan profiteren met name kleine werkgevers.

Website

Op de website Loondoorbetaling bij ziekte wordt informatie gegeven over de verplichtingen van de werkgever bij lang ziekteverzuim. Ook kun je op de website zien welke keuzes verschillende ondernemingen hebben gemaakt om aan de verplichtingen op het gebied van ziekte en reïntegratie te voldoen. En er zijn diverse tips en tools te vinden die je helpen bij het maken van de keuzes die passen bij je onderneming.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder