17-04-2013  De Douane voert op 6 oktober het nieuwe aangiftesysteem AGS Invoer (AGS 2) in. Dit systeem vervangt het huidige aangiftesysteem Douane Sagitta Invoer (DSI). Voor ondernemers betekent dit dat zij op een heel andere manier aangifte gaan doen.

Nieuw proces aangifte doen

De belangrijkste wijzigingen in het proces van aangifte doen door invoering van AGS Invoer staan hieronder kort beschreven:

  • Douane en ondernemers communiceren (bijvoorbeeld bij vragen over aanvullende informatie) straks niet meer telefonisch of per e-mail, maar via AGS.
  • Wijziging proces onvolledige aangiften: op het moment dat een onvolledige aangifte binnenkomt, wordt in AGS een virtuele wekker ingesteld. Is de aanvullingstermijn bijna verstreken, dan krijgt de ondernemer een bericht uit AGS. Reageert de ondernemer niet binnen de gestelde termijn, dan handelt AGS de aangifte af op basis van de ingevoerde gegevens.
  • Tariefinformatie kan straks online via Douane Tarief Voorziening – DTV – worden opgezocht, met extra mogelijkheden, zoals het raadplegen op data en het opvragen van de status tariefcontingenten. Ook kan een proefberekening worden gemaakt, die laat zien wat de financiële consequenties van een transactie zijn.

Voorlichtingsbijeenkomst AGS Invoer

EVO organiseert samen met de Douane en FENEX (expediteurs) een gratis voorlichtingsbijeenkomst over de invoering van AGS 2. Tijdens de bijeenkomst wordt verteld wat de overgang van DSI naar AGS 2 voor aangevers betekent. De voorlichtingsbijeenkomst wordt eind mei op 4 locaties in het land gehouden. 
Meer informatie over deze voorlichtingsbijeenkomst.

DSU / AGS 3 (uitvoer)

Douane Sagitta Uitvoer (DSU) wordt naar verwachting rond de zomer van 2014 vervangen door AGS 3 (uitvoer). Over de gevolgen van de invoering van AGS 3 zal EVO u volgend jaar door middel van hetzelfde type voorlichtingsbijeenkomsten informeren.