02-02-2017  Project Flevokust, een te ontwikkelen overslaghaven met 'nat bedrijventerrein' ten noorden van Lelystad, is een volgende fase ingegaan. Deze week werd de zogenoemde bouwkuip van de buitendijkse kade volledig drooggelegd, zodat een kunstmatig eiland kan worden aangelegd.

Wegens de nieuwe fase in de ontwikkeling van het project bracht Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van de provincie Flevoland, een toast uit op de economische impuls die de ontwikkeling van deze inland containerterminal voor Lelystad en de provincie Flevoland heeft. Speciale dank werd uitgesproken aan de Theo Pouw Groep die de terminal exploiteert, de aannemer gebr. van der Lee, de provincie en het waterschap. Een voorbeeld van samenwerking en de bundeling van belangen voor deze regio.

Voorspoedig

De ontwikkeling van het bedrijventerrein, dat binnendijks ligt, verloopt erg voorspoedig en er zijn meerdere bedrijven met interesse voor concrete vestiging. Voorzichtig wordt al gedacht aan het maken van een start met fase-2.

Uiteraard steunt evofenedex deze initiatieven van harte, al vanaf het prille begin van dit project is evofenedex betrokken geweest bij het samenbrengen van bedrijven en overheden om dit project tot een succes te maken. Het belang van partijen die goederen vervoeren en een aansluiting wensen op een internationaal vervoersnetwerk staat hierin centraal. Een zeer geslaagd voorbeeld van de wijze waarop samenwerking tot successen leidt.