08-09-2011 De Nederlandse overheid heeft de multilaterale overeenkomst M237 ondertekend. Deze overeenkomst heeft betrekking op het wegvervoer van drukhouders die een Amerikaanse DOT-keuring hebben.

Deze drukhouders voldoen niet aan de ADR-voorschriften en mogen derhalve niet over de weg vervoerd worden. In M237 staan de voorwaarden waaronder deze houders wel vervoerd kunnen worden.

M237 is in de plaats gekomen van overeenkomst M180, die geldig was tot 1 juli 2011. De geldigheidstermijn van M237 loopt tot 1 juli 2016. Meer informatie staat op de EVO Kennisbank.