17-12-2012  Gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland heeft vrijdag 14 december de opening verricht van het nieuwe tracé van de N348 tussen Zutphen en Eefde. Door de nieuwe verbinding is de bereikbaarheid van Zutphen en de omliggende kernen sterk verbeterd.

Tracé

Het nieuwe tracé loopt om de woonwijk Polbeek in Zutphen heen, kruist de Deventerweg en de spoorlijnen (Zutphen-Deventer) ongelijkvloers en sluit via de Oostzeestraat aan op bedrijventerrein De Mars. Met een nieuwe brug over het Twentekanaal buigt de weg in noordelijke richting af. Ten noorden van Eefde sluit het aan op het huidige tracé van de N348 richting Deventer.

Reistijdwinst

Omdat weggebruikers nu niet meer door de bebouwde kom in Zutphen-Noord en door de kern van Eefde hoeven rijden, is er sprake van een forse reistijdwinst. De nieuwe verbinding levert bovendien een veel betere ontsluiting op van het bedrijventerrein de Mars in Zutphen. Ook de leefbaarheid in Eefde en het noorden van Zutphen is gebaat bij deze nieuwe verbinding.

Kostenbesparing bedrijfsleven

EVO heeft zich in het verleden hard gemaakt voor de aanleg van deze nieuwe weg en is blij dat het nieuwe tracé naar jaren van discussie en studie nu is gerealiseerd. De weg leidt tot een kostenbesparing voor het bedrijfsleven, met name door de betere aan- en afvoer van bedrijventerrein de Mars.

De aanleg van de weg begon in het voorjaar van 2011, de investeringkosten bedroegen circa 70 miljoen euro.