10-10-2011 De Nederlandse overheid heeft de multilaterale overeenkomst ADN/M002 ondertekend.  Deze overeenkomst heeft betrekking op het binnenwatervervoer (ADN) in tankschepen van zware stookolie en residuen.

De stoffen zijn geclassificeerd als milieugevaarlijke stof in de gevarenklasse 9, UN-nummer 3082, respectievelijk 3077.

Volgens de overeenkomst mogen deze stoffen vrij van ADN-voorschriften worden vervoerd, met uitzondering van de voorgeschreven aanwezigheid van het vervoerdocument (sectie 5.4.1). Op dit vervoerdocument is vermelding verplicht dat het vervoer plaatsvindt onder de voorwaarden van ADN/M002.

De overeenkomst is geldig tot 31 december 2012 op het grondgebied van de landen die de overeenkomst hebben ondertekend.

De volledige tekst is te lezen op de website van de UNECE.