05-02-2015  Vooruitlopend op wijzigingen in het ADR per 1 januari 2017 heeft Nederland twee multilaterale overeenkomsten ondertekend, de M284 en de M286.

Overeenkomst M284 heeft betrekking op visceuze vloeistoffen die eveneens schadelijk zijn voor het milieu, en voldoen aan alle criteria van ADR 2.2.3.1.5.
Deze stoffen zijn vrij van ADR voorschriften als ze in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen worden vervoerd met een inhoud van maximaal 5 liter, onder voorwaarde dat deze verpakkingen voldoen aan de algemene verpakkingsvoorschriften van ADR 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 t/m 4.1.1.8.

Tunnels

Overeenkomst M286 heeft betrekking op verkeersbeperkingen in tunnels. In afwijking van paragraaf 1.9.5.3.6 van het ADR is het vervoer van bepaalde infectueuze stoffen van de UN-nummers 2814 en 2900 in klasse 6.2 en van milieugevaarlijke stoffen van de UN-nummers 3077 en 3082 in klasse 9 toegestaan door tunnels.