15-03-2012  Per 1 juli 2012 gelden er nieuwe regels voor het vorderen van incassokosten bij debiteuren met een betalingsachterstand. De nieuwe wetgeving beoogt duidelijkheid te scheppen over hoogte van deze kosten en een einde te maken aan onredelijke bedragen welke in sommige gevallen door incassobureaus in rekening worden gebracht.

Tarief

Voor vorderingen tot 2500 euro gaat een tarief gelden van 15 procent, wat overeenkomt met het tarief dat nu al vaak wordt gehanteerd. Voor hogere bedragen wordt het percentage staffelsgewijs lager tot een maximumbedrag van 6775 euro bij vorderingen van 1 miljoen euro of meer. Er geldt altijd een minimumbedrag van 40 euro.

Kosten

In de nieuwe wet wordt het ondernemers ook toegestaan zelf incassokosten in rekening te brengen, mits zij kunnen aantonen daadwerkelijk kosten te  hebben gemaakt. De hoogte van die kosten hoeft dan niet te worden berekend, omdat ook in dat geval de wettelijke tarieven gelden. Aan wanbetalende consumenten mogen incassokosten pas worden berekend nadat schriftelijk is aangemaand en een termijn van 14 dagen is geboden om alsnog te betalen.

Voorwaarden

Tussen ondernemingen mag van de wettelijke regeling worden afgeweken, bijvoorbeeld door een beding in de toepasselijke leveringsvoorwaarden. Dat geldt zowel voor de hoogte van de te berekenen incassokosten als de regel dat eerst schriftelijk moet worden aangemaand. De rechter kan in dat geval wel onredelijk hoge incassokosten achteraf matigen.

Meer informatie: EVO-Juridische bijstand, telefoon 079 3467 346, e-mail rechtstbijstand@evo.nl