21-01-2015  Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval. De laatste wijziging vond plaats in 2004. Veel voorschriften zijn gerelateerd aan het ADR, dus hoogste tijd voor een update.

Certificaat

In de nieuwe Regeling is het examen KCA, dat door CCV werd afgenomen, niet meer opgenomen. Hiermee vervalt ook het KCA-certificaat en de aantekening ‘vervoer gevaarlijk afval’. Verlenging van het certificaat is vanaf 1 januari 2015 al niet meer nodig. In de plaats van het examen KCA komt iets anders.

In de nieuwe Regeling staat dat de begeleider, aanvullend op zijn geldig ADR-certificaat, een gerichte opleiding en instructie hebben gehad voor het op een veilige manier inzamelen, indelen in klassen en vervoeren van het  huishoudelijk gevaarlijk afval. De opleiding moet ook tot doel hebben de begeleider bewust te maken van de veilige handelings- en noodprocedures, waarmee invulling wordt gegeven aan paragraaf 1.3.2.3 van het ADR.

Bewijs

De werkgever is ervoor verantwoordelijk erop toe te zien dat de begeleider een onder dit artikel bedoelde opleiding met goedgevolg heeft afgerond en het bewijs hiervan conform paragraaf 1.3.3 van het ADR te bewaren in het opleidingsdossier.

EVO ontwikkelt een opleiding op basis van de eisen in paragraaf 1.3 van het ADR en zal u op de hoogte houden. De nieuwe Regeling is alleen nog in concept beschikbaar. Zodra er een definitieve versie is, zal EVO die publiceren.