20-02-2013  Nieuwe regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn sinds deze week online in te zien op de website van de Rijksoverheid en op de kennisbank van EVO.

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR. Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG, het reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen. 

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. 

Wijzigingen

Elke twee jaar wordt deze wetgeving op basis van nieuwe inzichten herzien. Vanaf 1 januari 2013 is dit weer het geval en vanaf 1 juli moeten bedrijven ook aan deze nieuwe wetgeving voldoen.

Zij kunnen de wetgeving inzien via de kennisbank van EVO of via de website van de overheid waarop sinds deze week ook de voorschriften voor de verschillende soorten van vervoer van gevaarlijke stoffen zijn gepubliceerd.