18-04-2016  Op 21 april 2018 gaat de nieuwe PBM-verordening in. Deze verordening beschrijft de vereisten voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor gebruik in Europa.

Producten

In de verordening is de geldigheidstermijn van keuringscertificaten beperkt, zodat de fabrikant of importeur zijn producten regelmatig moet evalueren. Ook vallen beschermingsmiddelen voor particulier gebruik onder deze verordening. Verder gaan specifieke procedures gelden voor op maat gemaakte of aangepaste beschermingsmiddelen.

CE

De essentiële (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen, worden niet gewijzigd. Ook de bestaande normen voor CE-markering blijven van toepassing.

Problemen uitbannen

De verordening moet een aantal problemen met de huidige Europese richtlijn PBM uitbannen, zoals in de handel gebrachte producten met onvoldoende beschermingsniveau, verschillen in werkwijze van 'notified bodies' en de doeltreffendheid van markttoezicht.

Online

De nieuwe verordening is van toepassing op alle vormen van aanbod, dus ook op online verkoop.

Voor heel Europa

De verordening is in termen van de nieuwe Europese wetgeving geen richtlijn maar een verordening. Dit betekent dat de tekst niet meer wordt opgenomen in nationale wetgeving, maar vanaf 21 april 2018 direct van kracht is in alle Europese lidstaten.