23-12-2011  Er komt nieuwe wetgeving voor rijbewijzen. Op 19 januari 2013 worden de nieuwe regels van kracht. De wijzigingen komen voort uit een Europese richtlijn voor de geldigheid van het rijbewijs en rijbewijscategorieën. Vanaf 2013 wordt het C- en D-rijbewijs vijf jaar geldig en komt er een nieuwe rijbewijscategorie: C1- en D1-rijbewijs.

Alleen voor nieuwe rijbewijshouders

EVO is sinds 2004 betrokken geweest bij de ontwikkeling en totstandkoming van deze Europese wetgeving. Destijds heeft EVO kunnen voorkomen dat voor het rijden met bestelauto’s een nieuw rijbewijs verplicht werd. De afgelopen jaren heeft EVO het dossier op de voet gevolgd en benadrukt dat de wijzigingen alleen voor nieuwe rijbewijshouders moeten gelden.

Discussie

Momenteel loopt er nog een discussie over de bepalingen rondom het totaalgewicht van een voertuigcombinatie die de bestuurder met een BE-rijbewijs mag besturen. Op nadrukkelijk verzoek van EVO heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bij de Europese Commissie navraag gedaan. Hier is echter tot op heden nog geen terugkoppeling op gekomen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Geldigheid rijbewijzen
  C- en D-rijbewijzen die na 19 januari 2013 worden uitgegeven, hebben een geldigheid van 5 jaar
 • Nieuwe rijbewijscategorie, C1-rijbewijs
  Met deze rijbewijzen mag de bestuurder voertuigen besturen met een gewicht tussen de 3500 en 7500 kg toegestane maximum massa. Het C-rijbewijs blijft gewoon gelden voor voertuigen vanaf 3500 kg
 • BE-rijbewijs
  Met een BE-rijbewijs mag de bestuurder met een aanhangwagen rijden met een maximum gewicht van 3500 kg. Momenteel zijn er voor BE-rijbewijzen geen beperkingen opgelegd voor een maximum aanhangwagengewicht
 • B-rijbewijs
  Met een B-rijbewijs mag de bestuurder een voertuig besturen met een totaalgewicht van 3500 kg of ingericht tot maximaal 8 personen. Hier mag een aanhangwagen met een totaalgewicht van 750 kg achter. Daarnaast mag de bestuurder met een aanhangwagen rijden die zwaarder is dan 750 kg, mits het gewicht van de totale combinatie onder de 3500 kg blijft.

Factsheets

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft mede in samenwerking met EVO een aantal factsheets gemaakt over de wijzigingen in de diverse rijbewijscategorieën (zie bijlagen).