05-01-2015  De nieuw aan te leggen Rijksweg A13/16 wordt volledig opengesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Vervoer daarvan is mogelijk binnen de daarvoor gestelde kaders, vindt de Commissie Transport Gevaarlijke Stoffen (CTGG).

Met dit besluit reageert de CTGG positief op het voornemen van Rijkswaterstaat om de nieuwe Rijksweg open te stellen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In Nederland geldt als uitgangspunt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk is binnen de kaders van veiligheid, milieu en leefomgeving. Bij de A13/16 zijn er geen redenen om het vervoer van gevaarlijke stoffen te beperken, zo oordeelt de CTGG.

Minister

De minister van Infrastructuur en Milieu zal uiteindelijk de beslissing over de te creëren tunnelindeling nemen. De CTGG gaat er van uit dat de minister hierbij niet afwijkt van het bestaande beleid en de tunnel indeelt in categorie A, de categorie die geen beperkingen stelt aan het vervoer van gevaarlijke stoffen.

De brief van de CTGG aan Rijkswaterstaat

Rijksweg A13/16

De Rijksweg A13/16 vormt een nieuwe verbinding tussen de bestaande A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16 bij het Terbregseplein. Volgens planning gaat in 2017 de schop in de grond en wordt het tracé in 2021 opengesteld voor het verkeer. Het nieuwe tracé moet de bestaande A13 en A20 ontlasten en de doorstroming in de regio verbeteren.

Meer informatie over het project

CTGG

De CTGG is een samenwerkingsverband van vijftien organisaties, waaronder EVO. Afgelopen jaar adviseerde de CTGG over de toelating van gevaarlijke stoffen bij diverse nieuwe wegtunnels.