Nieuwe risicoscan wegvervoer gelanceerd

Waar ligt het risico op boetes voor eigen vervoerders?

De ervaring van onze ledenservice is dat veel bedrijven moeite hebben met de regelgeving rondom het eigen vervoer. Met enige regelmaat geven leden van evofenedex aan onaangenaam verrast te zijn als zij een boete ontvangen van een inspectiedienst die fouten constateert. 

Om het risicobewustzijn van eigen vervoerders te verbeteren, is in 2018 de eerste versie van de risicoscan wegvervoer ontwikkeld. Met behulp van zeven vragen werd er een momentopname gemaakt van de wegvervoerssituatie van de deelnemers. De deelnemers ontvingen daarna direct een overzicht met een indruk van de risico’s en de boetebedragen die hier voor gelden.

Opvallende uitkomsten 

 • 53 procent gebruikt geen documenten om aan te tonen dat zij eigen vervoer verrichten. Hierin schuilt een risico. Bij een controle in binnen- of buitenland bestaat de kans dat de inspectiedienst de indruk heeft dat je goederen vervoert voor anderen. Dit is een economisch delict.
   
 • 25 procent neemt wel eens goederen mee voor anderen, ondanks dat hier geen vergunning voor is. Wanneer een inspectiedienst deze overtreding constateert, kan dit een boete opleveren tot een bedrag van 4.300 euro voor het niet in bezit hebben van een vergunning beroepsgoederenvervoer. 
   
 •  57 procent lijkt grip te hebben op de tachograafwetgeving.  Maar een groot aantal deelnemers ging er ook vanuit dat bij hen de rij- en rusttijdenregistratie niet van toepassing is of lieten dit aan de verantwoordelijkheid van de chauffeur over. Dit kan een kostbare inschattingsfout zijn. Wanneer een tachograaf niet volgens de regels gebruikt wordt, levert dit een boete op van 4.400 euro per chauffeur per dag.
   
 • 24 procent is in de veronderstelling dat er geen code 95 verplichting is bij eigen vervoer. Dit blijft een hardnekkig misverstand. Niet voldoen aan deze verplichting kost 800 euro per overtreding.
   
 • 85 procent gebruikt spanbanden of andere middelen om hun goederen vast te zetten. Deze uitkomst stelde de gemoederen bij de ledenservice gerust. Naast eventuele boetekosten schuilt in het niet gebruiken van spanbanden natuurlijk ook een fors risico voor de medeweggebruikers.

Nieuwe versie risicoscan

De nieuwe versie is uitgebreid met vijf extra vragen die dieper ingaan op rij- en rusttijden en privégebruik van de bestelauto. De risicoscan is voor iedereen gratis te gebruiken.

Twijfels of vragen over regelgeving?

Neem contact op met de ledenservice via 079-3467 346 of ledenservice@evofenedex.nl.
 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder