27-07-2011 Het college van B&W van Middelburg en de raden van de gemeenten Veere en Vlissingen hebben een herziening van de route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgesteld.

Het ontwerpbesluit ‘herziening route gevaarlijke stoffen’ en de op het besluit betrekking hebbende stukken liggen tot en met woensdag 31 juli 2011 tijdens kantooruren ter inzage bij de gemeenten. Tot deze datum kunt u uw zienswijze kenbaar maken aan de betreffende gemeente(n).

Informatie over de nieuwe route met plattegrond kunt u aanvragen bij EVO-ledenservice.