08-09-2014  De Europese Unie heeft op zaterdag 6 september nieuwe sancties afgekondigd tegen Rusland in het kader van de onrust in Oost-Oekraïne. De nieuwe maatregelen maken het voor Russische bedrijven lastiger om geld te lenen in de Europese landen. Ook worden 24 nieuwe personen op de zwarte lijst van de EU geplaatst. Verder wordt de export van militaire goederen en hoogwaardige technologie verder beperkt.

Ingangsdatum

De sancties kunnen op maandag 8 september van kracht worden als alle nationale regeringen met de voorgestelde sancties instemmen. Pas dan zullen de exacte details van de sancties worden prijsgegeven. De sanctiemaatregelen zouden kunnen worden opgeschort als Rusland zich aan het staakt-het-vuren zou houden. Gezien de hernieuwde spanningen in het gebied lijkt hiervan echter geen sprake.

Tegensancties

In reactie op de afgekondigde sancties van de EU heeft Rusland tegenmaatregelen afgekondigd. Er zijn echter geen details over deze tegenmaatregelen bekend gemaakt.