29-11-2011 De haven van Amsterdam hoeft zich geen zorgen te maken over de komst van de nieuwe sluis bij IJmuiden. Het project zal niet ten prooi vallen aan de bezuinigingen van het kabinet. Dat zei minister Melanie Schultz-Van Haegen na afloop van het Havengildediner in Amsterdam.

Steun

Verladersorganisatie EVO is blij met de expliciete steun van de minister voor de aanpak van de sluizen bij IJmuiden. ‘Het is goed te weten dat de minister de bestaande plannen voor vergroting van de doorvoercapaciteit van de sluis blijft nastreven.’

‘Voor verladers is het van belang dat er zo snel mogelijk grotere schepen door de sluizen worden geloodst’, aldus EVO. ‘Daardoor wordt het vervoer van goederen van en naar de Amsterdamse haven goedkoper en er wordt minder schade aangericht aan het milieu.’

Meer lading

Grotere schepen kunnen meer lading meenemen zodat voor hetzelfde volume minder schepen hoeven te worden ingezet. Dat vermindert de uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk.

Schultz-Van Haegen heeft nog geen besluit genomen over de manier waarop de nieuwe sluis wordt vormgegeven. EVO verwacht dat de minister in het eerste kwartaal van 2012 een voorkeursvariant vaststelt en eind 2012 een definitief besluit nemen zal.