19-05-2011  Met een officiële ondertekening is vandaag het convenant Kennisakkoord 2.0 van start gegaan, een hernieuwde samenwerking tussen het logistieke hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Na een succesvolle periode hebben de betrokken partijen besloten het Kennisakkoord Logistiek voort te zetten. De komende jaren wordt een aantal nieuwe projecten opgezet om op attractieve en soms ludieke wijze logistieke kennis en praktijk aan elkaar te verbinden.

Daarnaast zal in het Kennisakkoord, ondersteund door Dinalog, worden gewerkt aan het opzetten van ‘Kennisdistributiecentra’ (dc’s). Deze zullen een belangrijke rol vervullen bij het verspreiden van de ontwikkelde kennis en de toepassing ervan.

Het Kennisakkoord Logistiek werd gestart in 2005. Het samenwerkingsverband tussen hogescholen en ondernemersorganisaties heeft als motto ‘Meer halen uit de band tussen bedrijfsleven en hogescholen’. Het Kennisakkoord Logistiek had een looptijd van vier jaar.

In 2008 won het Kennisakkoord Logistiek de HBO-Innovatieprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een project dat in hoge mate bijdraagt aan vernieuwing en innovatie van het onderwijs en de beroepspraktijk. Het Kennisakkoord heeft succesvolle producten opgeleverd, zoals docentenstages, Company College, Topcoaches voor Toptalent, de DigiScan en de Stichting Nederland is Logistiek.

Het Kennisakkoord Logistiek 2.0 bestaat momenteel uit de volgende partijen: Fontys Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NHTV, Windesheim, het Landelijk Platform Logistieke opleidingen (LPL) en uit beroeps- en belangenorganisaties Jong Logistiek Nederland (JLN), Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO.

 Het convenant is ondertekend door Guusje ter Horst (voorzitter HBO-Raad), Machiel van der Kuijl (directeur EVO), Alexander Sakkers (algemeen voorzitter TLN) en Nanda Piersma (voorzitter Landelijk Platform Logistieke opleidingen) tijdens de HBO (Logistieke) Docentendag bij Dinalog in Breda.