Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen gepubliceerd

Naamswijziging met betrekking tot dichloorethaan

14-1-2020  De nieuwste lijst van kankerverwekkende stoffen en processen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gepubliceerd. Deze is conform artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Er is bijna niets veranderd ten opzichte van de vorige lijst (juli 2019), behalve een naamswijziging met betrekking tot dichloorethaan.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt deze lijst bij en publiceert ieder half jaar een geactualiseerde versie in de Staatscourant. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen. Deze stoffen en processen zijn door de Europese Unie ingedeeld en opgenomen in de CLP-verordening (EG) Nr. 1272/2008 voor indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en Richtlijn 2004/37/EG, en/of door de Gezondheidsraad ingedeeld als kankerverwekkend.

Workshop

Hebben jullie ook schadelijke stoffen in het magazijn en wil je meer weten over hoe je hier veilig mee kunt werken? Meld je dan aan voor de workshop ‘Gevaarlijke stoffen: een gevaar of niet?’ van Pascal Smetsers en Hans Stegeman, allebei veiligheidsadviseur bij evofenedex, tijdens de Dag van het Veilige Magazijn op donderdag 6 februari. Ze geven je tijdens deze workshop antwoorden op vragen als: Welke stoffen zijn echt gevaarlijk?, Hoe herken je deze?, Wat kun je daaraan veranderen? en Wat voor maatregelen moet je voor je medewerkers nemen?