15-01-2014  EVO en TLN zijn ontevreden met de Europese plannen voor een nieuwe digitale tachograaf. De organisaties stellen dat de voorgestelde ‘upgrade’ van de tachograaf, die de rij- en rusttijden van chauffeurs digitaal registreert, geen oplossing biedt voor de huidige problemen met het niet geharmoniseerd toepassen van de regelgeving in Europa, waardoor chauffeurs soms absurde en hoge boetes krijgen.

‘Smart’

Het Europees Parlement stemde vandaag in met het voorstel een nieuwe digitale tachograaf in te voeren, waarmee inspectiediensten op afstand gegevens van de tachograaf kunnen bekijken. Deze ‘smart’ tachograaf komt waarschijnlijk in 2017 op de markt.

Selectiemiddel

Het op afstand in de tachograaf kijken mag alleen als selectiemiddel worden gebruikt voor een staande houding. Hierdoor zijn automatische boetes in beginsel uitgesloten. De interpretatieverschillen blijven volgens TLN en EVO echter bestaan. Om er zeker van te zijn dat het handhavingsbeleid in lijn met deze wetgeving wordt opgesteld, gaan de organisaties in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Europese instantie van samenwerkende inspectiediensten (ECR).

Verlofbriefje

EVO en TLN zijn wel tevreden over het feit dat de nieuwe verordening in de toekomst een einde maakt aan de verklaring van activiteiten - ook wel verlofbriefje genoemd - die een chauffeur bij zich moest hebben na een vakantie. Op die manier wordt een grote administratieve last bij het bedrijfsleven weggenomen.

Stem eigen vervoerders gehoord

EVO is tevreden dat in het uiteindelijke wetsvoorstel geen tachograafverplichting is opgenomen voor bestelauto’s. Gedurende het wetgevingstraject is uitvoerig gesproken over het verplichten van de tachograaf voor bestelauto’s in de gewichtsklasse 2800-3500 kg. EVO heeft zich hier fel tegen verzet en ziet het dan ook als lichtpunt dat dit niet is opgenomen in het wetsvoorstel.

Ook de verplichting dat vrachtauto’s die internationaal vervoer verrichten pas vanaf 2032 de nieuwe tachograaf moeten gebruiken, is wat EVO betreft een lobbysucces. Europa zag graag dat de nieuwe tachograaf op veel kortere termijn verplicht werd. EVO heeft zich hiertegen verzet omdat dit veel bedrijven op onnodig hoge kosten zou jagen.