Nieuwe tachograafkaarten gaan toch 100 euro kosten

De tachograaf is in Nederland tot 10 keer zo hoog als in de ons omringende landen.

21-12-2018  Tachograafkaarten kosten volgend jaar 100 euro. Dit heeft het ministerie van IenW besloten, ondanks de protesten van TLN, KNV en wijzelf. We willen nu zo snel mogelijk aan tafel met het ministerie om de prijs weer naar beneden te krijgen.

Producent Kiwa gaat uit van 100 euro (excl. btw) per 1 juni 2019, maar dit kan ook eerder zijn. Dit hangt af van het moment, waarop Kiwa de nieuwe tachograafkaarten kan leveren.

‘Prijsverhoging zeer ongepast’

TLN, KNV en wijzelf vinden de nu bepaalde prijsverhoging zeer ongepast en roepen de minister op om eindelijk vaart te maken met het nieuwe concept-tariefstelsel, waarvan al sinds 2016 sprake is. In dat nieuwe stelsel moet de prijs van producten als de tachograafkaart allereerst kostendekkend zijn, dus zonder een grote winstmarge. Het tweede uitgangspunt van het nieuwe tarievenstelsel is dat er geen zogeheten ‘kruissubsidie’ mag plaatsvinden. Met andere woorden: de winst die Kiwa maakt op tachograafkaarten mag niet dienen om het verlies dat het bedrijf draait op andere producten te compenseren.

Geloofwaardig tarief ver te zoeken

We verwachten dat deze uitgangspunten van het nieuwe tariefstelsel, mits gebaseerd op een geloofwaardige kostprijs, ervoor zorgen dat het tarief van de Nederlandse tachograafkaart drastisch zakt. Nu is het tarief nog tot 10 keer zo hoog als in de ons omringende landen. Enkele voorbeelden: in Duitsland kost de tachograafkaart 40 euro, in Zweden zelfs maar 10 euro. In Denemarken is de huidige prijs 65 euro en die zal ook niet worden verhoogd met de volgende generatie tachograafkaarten. Het ministerie handelt wederom niet conform de expliciete wens van de Tweede kamer, die al in 2014 unaniem een motie heeft aangenomen, die de overheid verzoekt het verkopen van tachograafkaarten op kostprijsniveau te bevorderen.

Ministerie moet vergelijkend onderzoek openbaar maken

Het ministerie van IenW heeft voor de zomer een onderzoek naar kostprijs en verkoopprijs van verschillende vergunningen in meerdere sectoren in verschillende landen uitgevoerd, waaronder die van tachograafkaarten. Om onduidelijke redenen zijn de resultaten van dit onderzoek nog steeds niet openbaar. We roepen het ministerie op dit onderzoek eindelijk openbaar te maken, zodat duidelijk wordt wat de kostprijs en verkoopprijs van tachograafkaarten in andere landen is en hoe die prijs tot stand komt.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder