26-05-2014  Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu wil met de invoering van slimme technologie het aantal verkeersslachtoffers in Nederland verminderen. Dat zei zij onlangs tegen haar Europese collega’s in de Transportraad van de Europese Unie. De Europese ministers kwamen deze maand samen om te debatteren over verkeersveiligheid en de toepassing van zogenoemde ‘intelligente transportsystemen’ die aan de veiligheid op de weg kunnen bijdragen.

De minister vertelde in dit kader onder meer de mogelijkheden te onderzoeken om in Nederland zelfsturende voertuigen toe te staan. Met Duitsland en Oostenrijk werkt Nederland bovendien samen om nieuwe technologie in te zetten waarmee het voor automobilisten mogelijk moet zijn een waarschuwing te krijgen over bijvoorbeeld naderende wegwerkzaamheden, aldus Schultz van Haegen. 

Vooruitstrevend

EVO is tevreden over de vooruitstrevendheid op dit dossier van minister Schultz van Haegen. Nederland moet volgens de verladersorganisatie niet het innovatietempo aanhouden van de ‘slow movers’ in de Europese Unie, maar juist vooroplopen. Dit betekent volgens EVO wel dat Nederland ook bereid moet zijn om in de nabije toekomst te beginnen met investeren in infrastructuur om voertuigen die zich (deels) automatisch voortbewegen te kunnen faciliteren.

Slim routeren

EVO kan zich ook vinden in de plannen van de minister om via een adequate informatievoorziening weggebruikers op de juiste plaats en het juiste moment in staat te stellen om te anticiperen op plotselinge drukte op de weg, bijvoorbeeld door weersomstandigheden of wegwerkzaamheden. Zo kunnen zij immers tijdig een slimmere of veiligere route kiezen en mogelijk oponthoud voorkomen.

Minder doden

Tijdens de Transportraad werd ook uitgebreid gediscussieerd over de visie van de transportministers op verkeersveiligheidsbeleid en over de te volgen weg om tot een kader te komen voor veiliger rijgedrag in Europa. Europees Commissaris Siim Kallas sprak zich tijdens het debat optimistisch uit over de verbetering van de Europese verkeersveiligheid. De overkoepelende doelstelling van 50 procent minder doden in Europa (2010-2020) ligt volgens hem binnen handbereik.

Lees meer over intelligente transportsystemen