07-11-2011  Het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft goedkeuring gegeven aan het nieuwe verkeersbesluit voor de Eerste en Tweede Maasvlakte.

Het nieuwe verkeersbesluit houdt in dat vanaf 1 januari 2014 alle vrachtauto’s met dieselmotor die nieuw op kenteken zijn gezet vanaf 1 januari 2013, over een Euro-6-motor moeten beschikken als ze de Maasvlakten op gaan. Vrachtauto’s die vóór 1 januari 2013 nieuw op kenteken zijn gezet, mogen niet ouder zijn dan 7 jaar om de Eerste of Tweede Maasvlakte op te mogen.

Hoge kosten voor ondernemers

Het nieuwe voorstel voor de toegangseisen volgt op het oude verkeersbesluit uit 2010, dat inhield dat per 1 januari 2013 alleen vrachtauto’s met een Euro-5-motor en schoner zouden worden toegelaten en per 1 januari 2016 Euro 6 en schoner. TLN en EVO hadden hiertegen grote bezwaren, omdat het vervoerders op buitensporig hoge kosten zou jagen omdat zij hun voertuigen heel snel zouden moeten vervangen.

Voertuigen geleidelijk vervangen

EVO en TLN vinden dat het bedrijfsleven met het nieuwe verkeersbesluit nog steeds wordt belast, maar dat het vergeleken met het oude besluit minder nadelig is. Door het nieuwe besluit kunnen vervoerders hun voertuigen geleidelijk vervangen door nieuwe, schonere modellen.

Maximaal haalbare eisen

De nieuwe toegangseisen zijn binnen de gestelde milieueisen het maximaal haalbare. Als TLN en EVO niets hadden ondernomen tegen het oude verkeersbesluit, waren de gevolgen voor het vrachtverkeer veel groter geweest, stellen de organisaties.