13-12-2016  Bedrijfsbezoeken, coöperatief leren, een gloednieuwe syllabus en diverse simulatie-opdrachten zijn slechts enkele vernieuwingen in de EVO-magazijnopleidingen. Dit najaar is EVO met toonaangevende leden en oud-cursisten om de tafel gegaan om de opleidingen logistiek medewerker, -teamleider en magazijnmanagement weer klaar te maken voor de toekomst. Het eindresultaat zijn drie nieuwe opleidingen die de cursist zo optimaal mogelijk voorbereiden op de uitdagingen van de logistieke wereld van nu en die van de nabije toekomst. “Naast nieuwe trends en ontwikkelingen is er meer aandacht voor bewust veilig werken en speelt het gedachtengoed van de Code Gezond en Veilig Magazijn een nog prominentere rol,” zegt Johan Kerver, senior manager magazijnen bij EVO.

Voor en door leden

Bij het innoveren van opleidingen werkt EVO samen met het bedrijfsleven en in het bijzonder oud-deelnemers. In zogenaamde werkveldcommissies wordt de vertaling gemaakt van praktijk naar theorie, en vice versa. Johan Kerver: “Om onze opleidingen naadloos te laten aansluiten bij de praktijk, nodigen we bedrijven en liefst oud-cursisten uit om bij dit proces mee te denken. Toonaangevende bedrijven geven bijvoorbeeld hun visie op de rol van de logistiek teamleider. Wat is de huidige rol van de logistiek teamleider binnen het logistieke proces en in hoeverre verandert naar verwachting deze rol onder invloed van trends als robotisering, digitalisering en automatisering? Vraagstukken waarover we samen met de werkveldcommissie sparren”.

Nieuwe technologieën

Nieuwe trends en ontwikkelingen, zoals e-logistics, nieuwe vormen van orderpicken en robotisering/digitalisering, hebben grote invloed op de manier waarop logistiek georganiseerd en ingericht wordt. Deze nieuwe trends en ontwikkelingen zijn dan ook uitgebreid verwerkt in de nieuwe opleidingen. “Logistiek medewerkers die goed op de hoogte zijn van deze nieuwe logistieke wereld zijn ook beter in staat om te bepalen waar zij waarde kunnen toevoegen binnen het logistieke proces. Met behulp van hun expertise kunnen zij nog beter meedenken over innovaties en verbeteringen binnen hun eigen werkgebied”, stelt Kerver.

Code Gezond en Veilig Magazijn

In het najaar is de Code Gezond en Veilig Magazijn gelanceerd. Een gedragscode om de magazijnen in Nederland veiliger en efficiënter te maken. Onderdelen van de Code, zoals thema’s, hotspots en praktijkvoorbeelden, zijn op praktische wijze verwerkt in de vernieuwde opleidingen. Dit betekent onder andere extra aandacht voor mens, proces en techniek, de invloed van bedrijfscultuur en de belangrijke veiligheidsrisico’s in het magazijn.

De vernieuwde opleidingen logistiek medewerker, logistiek teamleider en magazijnmanagement zijn vanaf nu te boeken. Daarbij profiteren cursisten tijdelijk van een introductiekorting van 15 procent. Een ideale mogelijkheid om het jaar goed te beginnen en nog meer uit de organisatie en de medewerkers te halen. Benieuwd wat er per opleiding vernieuwd is? Download de brochure of neem contact op met de opleidingsadviseurs van EVO via 079 3466 990. Mailen mag ook.