13-11-2013  Ter bescherming van de transportsector heeft Spanje sinds 1 augustus 2013 de afzender mede- aansprakelijkheid gemaakt voor betaling van de vrachtpenningen. De wet geldt voor in Spanje gevestigde opdrachtgevers. Spaanse en internationale transportbedrijven verkrijgen door deze nieuwe wet meer zekerheid van betaling voor de door hen uitgevoerde transportopdrachten.

Vrachtnota

Spaanse verladers zullen de vrachtnota van de door hen ingeschakelde expediteur of hoofdvervoerder pas voldoen, als kan worden aangetoond dat de daadwerkelijk uitvoerder van het transport is betaald. Overigens moet de feitelijk vervoerder zijn claim natuurlijk eerst bij zijn contractuele wederpartij neerleggen en dat zal ook altijd de eerste reactie van de verlader zijn.

In Frankrijk bestaat al enige jaren een vergelijkbare regeling.