14-04-2015  De nieuwe zogenoemde ‘Practical guide for ADR regulated goods’ is gepubliceerd. In deze gids staan alle ADR-voorschriften (2015) met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Eurotunnel tussen Frankrijk en Groot Brittannië. De gids is terug te vinden op de EVO Kennisbank.

Restricties

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Eurotunnel is aan allerlei restricties gebonden. Zo zijn niet alle gevaarlijke stoffen toegelaten en gelden er voor veel stoffen maximale hoeveelheden per verpakking of per voertuig. Op basis van UN-nummers of classificatiecodes worden maximale toegestane hoeveelheden per verpakking of transporteenheid gegeven.

vakbekwaamheidscertificaat

Deze voorschriften zijn gebaseerd op het ADR. Zo moeten voertuigen en verpakkingen volgens ADR gekenmerkt en geëtiketteerd worden. Ook moet de chauffeur in het bezit zijn van een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Daarnaast moeten de documenten, zoals het vervoerdocument en de gevarenkaart, conform het ADR zijn opgesteld.