15-11-2016  Elke twee jaar vinden er wijzigingen plaats in het ADR, de regeling waarin de voorschriften staan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. In 2017 gelden er onder andere nieuwe of gewijzigde voorschriften met betrekking:

  • overgangstermijnen
  • indelingscriteria
  • stofgebonden wijzigingen in de stoffentabel
  • en bijzondere bepalingen

Veel wijzigingen zijn verduidelijkingen op bestaande voorschriften of definities. Zo wordt de term ‘kenmerkingen’ vervangen door ‘kenmerk’ of ‘kenmerken’ en ‘oranje kenmerking’ is gewijzigd in ‘oranje borden’. Er wordt een nieuwe definitie van (be)laden en lossen opgenomen in verband met de verantwoordelijkheden van afzender/vervoerder). Ook definities van CNG en LNG zijn opgenomen.

Nieuwe UN-nummers

Er zijn nieuwe UN-nummers opgenomen, onder andere voor verbrandingsmotoren en polymeriserende stoffen (stoffen met een sterke exothermische reactie). Geïnteresseerden kunnen een samenvatting downloaden van de voornaamste wijzigingen. Vanaf het najaar organiseert EVO op verschillende locaties in Nederland seminars over de ADR-wijzigingen.