17-01-2012  Sinds dit jaar bouwen volledig zieke werknemers over hun gehele periode van arbeidsongeschiktheid wettelijke vakantiedagen op. Dit komt doordat er een nieuwe vakantiewet is ingevoerd. De nieuwe regel heeft gevolgen voor de opbouw van vakantiedagen van zieke werknemers die in 2011 arbeidsongeschikt zijn geworden en dat in 2012 nog steeds zijn.

Geen terugwerkende kracht

Een medewerker die zich in 2011 ziek heeft gemeld en bij de start van 2012 nog altijd arbeidsongeschikt is, bouwt sinds 1 januari het volledige aantal wettelijke vakantiedagen op. Tot en met 31 december 2011 geldt nog de ‘oude’ regeling, namelijk dat hij alleen over de laatste zes maanden van zijn ziekte vakantiedagen opbouwt. Omdat de nieuwe vakantiewetgeving niet met terugwerkende kracht is ingevoerd, geldt de volledige opbouw pas vanaf 1 januari 2012. Iemand die in 2012 ziek wordt, valt dus onder de nieuwe wetgeving.

Stel dat een werknemer op 1 mei 2011 ziek is geworden en dat nog steeds is op 31 december 2011. Dan bouwt hij volgens de ‘oude’ regeling alleen over de laatste zes maanden vakantiedagen op. Als hij tot 1 juli 2012 ziek is, bouwt hij vanaf 1 januari tot 1 juli ook vakantiedagen op. Maar als deze werknemer ziek blijft tot na 1 juli 2012, bouwt hij over meer dan zes maanden vakantierechten op.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Behalve deze wettelijke vakantiedagen kan een werknemer ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen zoals die zijn afgesproken in de cao of arbeidsvoorwaarden. De nieuwe vakantiewetgeving geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen en niet voor bovenwettelijke.