06-01-2015   Eind december 2014 werden de nieuwe verordeningen voor zogenoemde tariefschorsingen en tariefquota gepubliceerd door de Europese Unie. Deze schorsingen en –quota zijn per 1 januari 2015 van toepassing.

Vrijstelling

Als u een product of grondstof wilt importeren dat niet of nauwelijks wordt geleverd in de EU, bestaat de mogelijkheid om hier een vrijstelling van de invoerrechten voor aan te vragen. Deze ‘tariefschorsing’ vraagt u aan bij het ministerie van Economische Zaken (EZ). De Europese Commissie beoordeelt vervolgens uw aanvraag, samen met de andere Europese lidstaten.

Bijtijds

De termijn voor het indienen van nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en –quota loopt op 1 februari 2015 af. Zorg dus dat u uw aanvraag bijtijds indient. Indien uw aanvraag goedgekeurd wordt, is de schorsing per 1 januari 2016 van toepassing. Meer informatie vindt u in bijgesloten bestanden.