Nieuwe verpakkingswet in Duitsland per 1 januari

Minder ecologische belasting, meer recycling

07-12-2018  In Duitsland treedt op 1 januari 2019 het nieuwe Verpackungsgesetz (VerpackG) in werking. Die vervangt de huidige Verpackungsverordnung (VerpackV). De nieuwe verpakkingswet schept allerlei nieuwe verplichtingen voor producenten of distributeurs die (goederen)verpakkingen in het verkeer willen brengen.

De Duitse Bondsdag heeft op 30 maart 2017 nieuwe regels opgesteld voor verpakkingen. Het hoofddoel van de nieuwe wet, het Verpakkungsgesetz, is om meer afval uit privé-huishoudens te recyclen. Bovendien moet het producenten stimuleren om ecologisch minder belastende en voor recycling geschikte verpakkingen te gebruiken.

Voor wie geldt deze wet?

De nieuwe verpakkingswet geldt voor alle ondernemingen die verpakkingen voor de eerste maal bedrijfsmatig in Duitsland op de consumentenmarkt brengen. Dit betekent dat de wet niet alleen van toepassing is op nationale producten, maar ook bijvoorbeeld geldt voor goederen die door importeurs en online handelaren in Duitsland in omloop worden gebracht, bijvoorbeeld vanuit Nederland. De wet bevat enkele nieuwe of gewijzigde voorschriften en plichten. Van belang is om te beseffen dat iedereen die producten verkoopt tegelijkertijd degene is die de verpakking in het verkeer brengt. Diegene geldt dan voor de verpakkingswet ook als producent van verpakkingen en moet vanaf 1 januari over een licentie beschikken als de producten bestemd zijn voor consumenten.

Waar moet je rekening mee houden?

Verkoop- en omverpakkingen die in de gangbare situatie bij de particuliere eindconsument als afval terecht komen, dienen deel uit te maken van een sluitend terugnamesysteem. Vóór het voor de eerste maal in het verkeer brengen van verpakkingen dient een registratienummer te worden aangevraagd bij de zogenaamde ‘Zentrale Stelle Verpackungsregister’.

Onze ledenadviseur Peter
Contact

Vragen over landeninformatie?

Peter en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder