12-07-2013  EVO en VNO-NCW hebben samen met de Belastingdienst een update gemaakt van de ‘voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto van de zaak’.

Bijtelling

Om de bestelauto buiten het regime van de fiscale bijtelling te houden, kunnen werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst aanvullende afspraken maken dat de bestelauto van de zaak niet privé mag worden gebruikt. In de voorbeeldafspraak worden deze afspraken geformaliseerd.

De werkgever dient toezicht te houden dat de werknemer de afspraken nakomt. Overtreedt de werknemer het verbod, dan moet de werkgever de werkelijke kosten voor de gereden kilometers bij de werknemer in rekening brengen. Is het toezicht van de werkgever niet voldoende of staat de werkgever oogluikend toe dat de werknemer toch privékilometers rijdt met de bestelauto, dan kan de Belastingdienst de werkgever een correctie opleggen voor onterecht niet ingehouden fiscale bijtelling. Deze afspraak kan alleen worden gemaakt voor bestelauto’s en niet voor personenauto’s.

Wijzigingen

De wijzigingen in de voorbeeldafspraak en de toelichting zijn vooral bedoeld als verduidelijking. Zo is aangegeven welke vormen van toezicht voor de werkgever volstaan, wat de sancties op overtreding zijn en hoe de werkgever in de aangifte loonbelasting kenbaar maakt dat er een verbod is afgesproken.

De nieuwe voorbeeldafspraak staat gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Ook de toelichting is bijgewerkt.