11-08-2011  Voor bedrijven is het sinds enkele jaren mogelijk om in proefverband gebruik te maken van de ecocombi, ook wel lzv genoemd. Tijdens deze ervaringsfase zijn diverse onderzoeken verricht naar de verkeersveiligheid, duurzaamheid en de economische voordelen van de ecocombi.

Voor het rijden met een ecocombi worden extra eisen gesteld aan chauffeur, voertuig en route. Dit heeft bijgedragen aan de onderzoeken die de voordelen van de inzet van ecocombi’s op het Nederlandse wegennet hebben aangetoond.

Omdat de onderzoeksresultaten positief zijn, wil de minister van Infrastructuur en Milieu de huidige ervaringsfase omzetten in een permanente wettelijke regeling. Die is naar verwachting eind 2012 gereed. Het ministerie is nu bezig met het wetsontwerp, dat de minister als voorstel van wet aan de Tweede Kamer stuurt.

EVO wil dat de nieuwe wetgeving voor de ecocombi optimaal aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven. Daarom wil EVO eventuele verbeterpunten in de huidige regeling doorgeven aan het ministerie.

Uw ervaringen zijn hierbij van groot belang.

Heeft u verbeterpunten op gebied van de ontheffingverlening, de bereikbaarheid van locaties of voertuigvoorschriften? EVO hoort het graag. Voor meer informatie en het delen van uw ervaringen en eventuele verbeterpunten kunt u een e-mail sturen aan Ruben Willems, beleidsadviseur EVO, of een reactie plaatsen in het reactieformulier.LZV