15-10-2012  Elke twee jaar vinden er wijzigingen plaats in het ADR, de regeling waarin de voorschriften staan voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De eerstvolgende wijziging wordt doorgevoerd per 2013.

Zoals in elke periodieke aanpassing van het ADR zijn er wijzigingen in de overgangstermijnen, indelingscriteria, bijzondere bepalingen. Ook zijn er veel stofgebonden wijzigingen via de stoffentabel.

Afmetingen

Nieuwe voorschriften zijn er onder andere voor het vervoer van aanstekers, lithumbatterijen en –cellen. Ook worden er eisen gesteld aan de afmeting van het UN-nummer op colli en is er een nieuw hoofdstuk voor stoffen met een verstikkingsgevaar die worden gebruikt voor koeling/conditioneringdoeleinden.

Informatie

Meer informatie en een volledig (Engelstalig) overzicht van de wijzigingen staan op de EVO Kennisbank of zijn op te vragen bij EVO Ledenservice (ledenservice@evo.nl). Daarnaast organiseert EVO vanaf november op verschillende locaties in Nederland seminars over de ADR-wijzigingen.